سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399، جلددوم ، شماره 22

عنوان مقاله : حجیت سنت صحابه در میان مذاهب اسلامی
نویسندگان : نثار احمد مبارز
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش عوامل تاثیر گذار بر رضایتمندی ورزشکاران باشگاهای بدنسازی شهر کرمانشاه
نویسندگان : آرش سروری میر عزیزی
صفحات : 15-21
دانلود اصل مقاله