سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1400، جلددوم ، شماره 23

عنوان مقاله : مقدمه ای برجامعه شناسی تحولات در ایل ممسنی
نویسندگان : جلال یوسفی، محمدمهدی یوسفی
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آواشناسی سوره انشقاق
نویسندگان : مرضیه شاددل
صفحات : 20-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتقاء فرهنگ ماسک زدن و میهمانی نرفتن در بین دانش آموزان و والدین آن ها در دورهء همه گیری کرونا
نویسندگان : اکرم حافظی، نرگس میرانی سرگزی
صفحات : 33-42
دانلود اصل مقاله