سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلددوم، شماره 24

عنوان مقاله : اشاره ای گذرا بر مواردی چند از ظرفیت های علمی قرآن کریم
نویسندگان : مجتبی رئیسی، علی طاهری دهنوی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و مقایسه دیدگاه کارشناسان و جامعه محلی در زمینه مدیریت پسماند (مطالعه موردی: روستاهای بخش کن)
نویسندگان : زهرا کردی
صفحات : 13-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیامدهای سخت گیری والدین در تربیت کودکان تا هفت سالگی براساس آموزه های دینی
نویسندگان : حسین جلائی نوبری، یوسف خیری
صفحات : 26-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : روحانیان و سیمای دین و دولت در شاهنامه ی فردوسی
نویسندگان : فرحناز قاسمی نیا
صفحات : 35-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راه کارهای ارتقای سبک زندگی اجتماعی با تأکید برآموزه های اسلامی
نویسندگان : ولی غیبی
صفحات : 46-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت کیفری تجاوز از حدود دفاع مشروع در فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان : شمس الله شریعتی، محمود ویسی
صفحات : 56-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تطبیق آداب تکریم آناهیتا با امامزادگان شهرکرد، سرپیر و نظرگاه مادر و دختر گندمان در استان چهارمحال‌وبختیاری
نویسندگان : فاطمه مسیبی دهکردی
صفحات : 77-86
دانلود اصل مقاله