سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلدسوم، شماره 24

عنوان مقاله : شناسایی راهکارهای حیاتی موفقیت در حوزه کارآفرینی فرهنگی با رویکرد تفکر هوشمند و ظرفیت سازی فرهنگی (مطالعه موردی: سازمان‌های فرهنگی و هنری استان کرمانشاه)
نویسندگان : نازنین قاضی زاده
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحول واکنش اجتماعی علیه جرایم در ایران باستان (براساس شاهنامۀ فردوسی)
نویسندگان : فرحناز قاسمی نیا
صفحات : 15-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل موثر بر افزایش علاقه ی دانش آموزان به درس ریاضی
نویسندگان : سلیمان حسینی نیک، زینب خدری، فاطمه درجی
صفحات : 27-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش آموزه های دینی در ارتقای کیفیت زندگی
نویسندگان : ولی غیبی
صفحات : 36-47
دانلود اصل مقاله