سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1400، جلداول، شماره 25

عنوان مقاله : نقد تصوف از دیدگاه اقبال لاهوری
نویسندگان : حجت الله جوانی، صنم مروتی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ریخت شناسی منظومۀ عاشقانۀ ویس و رامین بر اساس نظریۀ ولادیمر پراپ
نویسندگان : فاطمه کرامتی، علی تسنیمی
صفحات : 10_30
دانلود اصل مقاله