سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلد اول، شماره26

عنوان مقاله : بررسی میزان ارتباط بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه
نویسندگان : فریده صادقی کیا
صفحات : 1_12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نمود زیبای تفقد مالی اجتماعی از نیازمندان (در قالب قرض الحسنه) در تعالیم قران و حدیث
نویسندگان : حسین جلائی نوبری
صفحات : 13-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ترومای کرونا در زندگی روزمره، در آثار هنرمندان تجسمی حوزه نقاشی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی آثار منتخب بهزاد شیشه گران)
نویسندگان : نسرین رضایی، محسن کرامتی مقدم، مجید کرامتی مقدم
صفحات : 27-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه نظم جویی شناختی هیجان با نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر متوسطه ی شهرستان بستان آباد)
نویسندگان : رقیه سادات بلوکی
صفحات : 50-65
دانلود اصل مقاله