سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلد اول، شماره26

عنوان مقاله : بررسی میزان ارتباط بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه
نویسندگان : فریده صادقی کیا
صفحات : 1_12
دانلود اصل مقاله