سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1401، جلد اول، شماره27

عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برمدیریت ارتباط با مشتری محصولات سبز محصولات سبز مبتنی بر سیستم های هوش تجاری در کسب و کار الکترونیک (مورد مطالعه: شرکت های فعال در زمینه صنایع سبز استان خوزستان)
نویسندگان : حبیب کلاه کج
صفحات : 1_16
دانلود اصل مقاله