سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1401، جلد اول، شماره27

عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برمدیریت ارتباط با مشتری محصولات سبز محصولات سبز مبتنی بر سیستم های هوش تجاری در کسب و کار الکترونیک (مورد مطالعه: شرکت های فعال در زمینه صنایع سبز استان خوزستان)
نویسندگان : حبیب کلاه کج
صفحات : 1_16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : موانع سلوک عرفانی در نهج البلاغه
نویسندگان : سعید گراوند، افسانه نیکفام
صفحات : 17-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انسان و عوامل موثر در تربیت او از دیدگاه امام علی (ع) و هسون تزو
نویسندگان : زهرا کریمی، نرگس معارفی
صفحات : 30-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل محتوای آیات و روایات هدیه های آسمانی ابتدایی از منظر ساحت های ششگانه تربیت
نویسندگان : سیدامیررحیمی ناصرآباد،برزوجمالیان زاده،حسین رزم خواه
صفحات : 40-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه عدالتِ فرهنگی با رویکرد کیفی در چهارمحال و بختیاری
نویسندگان : مینا شیروانی ناغانی، مجتبی نوروزی، ایمان شجاعی
صفحات : 49-65
دانلود اصل مقاله