سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395، جلداول،شماره6

عنوان مقاله : شرایط صحت نامه داوری تجاری بین الملل خصوصی
نویسندگان : بابک محسنی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تضمين تعهدات قراردادي در حقوق ايران و فقه اماميه
نویسندگان : بابک محسنی
صفحات : 14-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی خصوصیات رسانه های اجتماعی و ساختاردهی آن با استفاده از روش دیمتل
نویسندگان : مهران گلاب کش
صفحات : 27-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثير هوش هیجانی بر مشتری گرایی (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت استان خوزستان)
نویسندگان : شادان وهاب زاده، سید محمد نژادحسینی، رضا عربگری
صفحات : 41-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقد و بررسي سفرتحقيقي سلام ترجمان به قفقاز و آسیای میانه (در زمان خلافت واثق بالله ، سال 232هجري)
نویسندگان : مصطفي پير مراديان، محمدرضا کیوانی
صفحات : 60-71
دانلود اصل مقاله