سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلداول، شماره7

عنوان مقاله : حزب گرایی و کارکردهای آن در نظام‌های سیاسی با نگاهی به تجربه حقوق اساسی ایران، فرانسه، آمریکا و انگلستان
نویسندگان : حسینعلی امیری، مصطفی امیری
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه سبک دلبستگی، تعارضات زناشویی و نظم جویی شناختی درزنان قربانی خشونت
نویسندگان : شهربانو قهاری، مریم یکه فلاح، مهناز خوش سکه، شهربانو نقدیی بابایی، بهرام قیطرانی، نازنین فرخی
صفحات : 14-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین صلاحیت های علمی-حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی شاهین شهر
نویسندگان : عباس بابایی دارائی، مهری دارایی
صفحات : 22-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی نفس و بدن در فلسفه اشراق، مشاء و حکمت متعالیه
نویسندگان : سمیه ادریس آبادی، عباس ساعدی
صفحات : 31-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ثمره معنوی "عمره" با توجه به معنای لغوی آن
نویسندگان : سید محمود طیب حسینی، نسرین انصاریان
صفحات : 44-53
دانلود اصل مقاله