سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلداول،شماره7

عنوان مقاله : ارائه يك الگوي حاكميت شركتي مناسب براي نظام بانكداري ايران
نویسندگان : محمدرضا راضی
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عرفان و عقل
نویسندگان : غلامعلی ملول
صفحات : 7-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه ميان موفقيت سازماني و ويژگيهاي كارآفرينان در مديران واحدهاي صنعتي استان قزوين
نویسندگان : محسن آقاعلی خانی
صفحات : 24-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل تاثیرگذار بر قصد خرید محصول و ارائه راهکارهایی برای گسترش استفاده از محصول داخلی
نویسندگان : یاور بابایی
صفحات : 41-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : علل ضعف و تجزیه خلافت عباسی(656-132ق.)با تاکید بر سرزمینهای شرقی خلافت
نویسندگان : عباسعلی محبی فر
صفحات : 56-70
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی و مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه کارکنان بانک تجارت استان لرستان)
نویسندگان : فرزاد امیری
صفحات : 71-87
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي ميزان مشارکت شهروندان با مديريت شهري در طرح هاي خدماتي و عمرانی شهری فیروزکوه
نویسندگان : اکرم نیکزاد
صفحات : 88-97
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تغییر جنسیت در حقوق ایران و فقه امامیه
نویسندگان : حمزه اسفندیاری بیات، عقیل رنجبر
صفحات : 98-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مردم‌شناسی دینی در رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور
نویسندگان : زینب رحمانیان
صفحات : 106-119
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مؤلفه ها و شاخص های زندگی به سبک منتظرانه بر اساس آیات و روایات
نویسندگان : علی رحمانی
صفحات : 120-130
دانلود اصل مقاله