سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلددوم، شماره2

عنوان مقاله : گسترش روش علمی و نظریه سازی در ارزیابی تناسب اراضی بر اساس فلسفه و دینی شدن علم
نویسندگان : سعید عرب، مجید کافی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نوآوری ابزاری برای توسعه ساختارهای اجتماعی
نویسندگان : ابراهیم بابااحمدی
صفحات : 16-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بازاریابی کارآفرینانه و مزیت رقابتی در شرکت ارتباطات الکترونیک
نویسندگان : پروانه گلرد، علی کنعانی کاشانی
صفحات : 22-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : موانع و مقتضیات آموزهای تربیت فکری از نگاه قرآن و روایات
نویسندگان : حسین رحمانی تیرکلائی
صفحات : 32-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر بهینه‌سازی مالیات بر سیاست تقسیم سود و ارزش بازار شرکت
نویسندگان : احسان سعادتی، سارا رزاقی
صفحات : 45-56
دانلود اصل مقاله