سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد اول ، شماره 11

عنوان مقاله : درآمدی بر دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی حقوق بشر
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی ، نرگس اکبری
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در نهج البلاغه امیرالمؤمنین و تلمود در یهودیت
نویسندگان : ایلناز علی نژاد
صفحات : 19-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پارامترهای فقهی اطلاعات- امنیت از منظر امام خمینی (ره)
نویسندگان : محمد سلمان تبارسوته
صفحات : 26-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و انطباق پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان
نویسندگان : زهرا خوانساری، ناهید لطفی
صفحات : 35-41
دانلود اصل مقاله