سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد اول، شماره 11

عنوان مقاله : ولایت در نکاح ازدیدگاه فقه و حقوق امامیه
نویسندگان : سید حسین آل طاها، موسی آرمیده
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان در بیماران MS تحت درمان
نویسندگان : طاهره حمزه پور حقیقی، رقیه عاقبتی، رامیار فرزان، فرشته یاسری
صفحات : 17-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پارامترهای فقهی اطلاعات- امنیت از منظر امام خمینی (ره)
نویسندگان : محمد سلمان تبارسوته
صفحات : 26-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و انطباق پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان
نویسندگان : زهرا خوانساری، ناهید لطفی
صفحات : 35-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جرم منازعه در حقوق جزای ایران
نویسندگان : سعید پزشکی زاده
صفحات : 42-50
دانلود اصل مقاله