سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397، جلددوم، شماره 12

عنوان مقاله : رابطه كيفيت زندگي كاري، خوداثربخشي ادراك شده و رفتار شهروندي سازماني با فرسودگي شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان نيشابور
نویسندگان : مسلم چرابین، مهین نوری نوخندان، امیر صادقی سمرجانی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جناس در دیوان عبدالواسع جبلی
نویسندگان : اسماعیل اسلامی، محمدشریف حسین بر
صفحات : 16-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی قتل در فراش در حقوق کیفری ایران
نویسندگان : حمید گمشادزهی
صفحات : 30-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای اشعار احمد شاملو و سهراب سپهری بر اساس نظریه ی نقش گرایی هلیدی و متیسن (2004)
نویسندگان : ابراهیم عزتی، مسعود کرمانی کجور
صفحات : 44-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار بر تعارض زناشویی و ارتباط والد_کودک به شیوه آموزش گروهی
نویسندگان : ندا دارابی
صفحات : 62-71
دانلود اصل مقاله