سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397، جلددوم، شماره 12

عنوان مقاله : رابطه كيفيت زندگي كاري، خوداثربخشي ادراك شده و رفتار شهروندي سازماني با فرسودگي شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان نيشابور
نویسندگان : مسلم چرابین، مهین نوری نوخندان، امیر صادقی سمرجانی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جناس در دیوان عبدالواسع جبلی
نویسندگان : اسماعیل اسلامی ، محمدشریف حسین بر
صفحات : 16-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی قتل در فراش در حقوق کیفری ایران
نویسندگان : حمید گمشادزهی
صفحات : 30-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای اشعار احمد شاملو و سهراب سپهری بر اساس نظریه ی نقش گرایی هلیدی و متیسن (2004)
نویسندگان : ابراهیم عزتی، مسعود کرمانی کجور
صفحات : 44-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان اول راهنمایی روستاهای شهر میرجاوه از ديدگاه معلمان منطقه
نویسندگان : علی فرنام، موسی ریگی کوته، نسرین جنگی زهی شستان
صفحات : 62-78
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ‹‹نقش استعمار شرق و غرب درتجزيه سرزمين مرو از ايران و الحاق آن به خاك روسيه طي سالهاي 1880 تا 1884م (1297 تا 1301ه.ق)››
نویسندگان : مجيد آشوري
صفحات : 79-92
دانلود اصل مقاله