سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397، جلد اول، شماره 13

عنوان مقاله : رتبه بندی ارزش های اقتصادی بناهای تاریخی از منظر منفعت اجتماعی
نویسندگان : هاجر ناصری اصفهانی، رسول بیدرام، مهین نسترن
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بانوان مغول و شيوخ مسلمان در ايران و آناتولي دوره ايلخانان مغول
نویسندگان : مجيد عاشوري
صفحات : 14-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل مفهومی سبک رهبری انسان شناسانه در سازمان های معاصر با تأکید بر آموزه های فلسفی حکمت متعالیه
نویسندگان : فاطمه صابریان
صفحات : 28-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راهکارهای حقوقی رفع خشونت خانگی درایران و اسناد بین المللی
نویسندگان : دکترجواد حبیبی تبار، زاهره سادات میرجعفری
صفحات : 39-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فراز پایانی خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)
نویسندگان : مریم هزارخوانی
صفحات : 60-71
دانلود اصل مقاله