سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397، جلد اول، شماره 13

عنوان مقاله : رتبه بندی ارزش های اقتصادی بناهای تاریخی از منظر منفعت اجتماعی
نویسندگان : هاجر ناصری اصفهانی، رسول بیدرام، مهین نسترن
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر رفتارهای اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم ناحیه یک شهرستان ساری
نویسندگان : فاطمه مسلمی اجارستاقی
صفحات : 14-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بانوان مغول و شيوخ مسلمان در ايران و آناتولي دوره ايلخانان مغول
نویسندگان : مجيد عاشوري
صفحات : 26-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل مفهومی سبک رهبری انسان شناسانه در سازمان های معاصر با تأکید بر آموزه های فلسفی حکمت متعالیه
نویسندگان : فاطمه صابریان
صفحات : 42-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راهکارهای حقوقی رفع خشونت خانگی درایران و اسناد بین المللی
نویسندگان : دکترجواد حبیبی تبار ، زاهره سادات میرجعفری
صفحات : 53-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی علل طلاق عاطفی و پیامدهای آن
نویسندگان : مریم السادات رنجبر، بتول علامت ساز
صفحات : 74-83
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل الگوحکمروایی خوب شهری ونقش آن درتوسعه پایدارشهری نمونه موردی شهرستان اسدآباد
نویسندگان : سیاوش مرادی ، مکرم مریم پورآغاسی، جواد عابد
صفحات : 84-107
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : استراتژی ساماندهی گردشگری روستایی در راستایی توسعه اقتصادی مطالعه موردی:روستاهای هدف گردشگری شهرستان اسدآبادروستای حبشی
نویسندگان : سیاوش مرادی مکرم
صفحات : 108-129
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جلوه های بیان در سروده های محمد زهری
نویسندگان : سمائه دلیرکوهی ، احمد ذاکری ، علی‌محمد موذنی
صفحات : 130-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي منابع و ماخذ شورش كردها در سال 1297 ه ق مصادف با 1880ميلادي
نویسندگان : مجيد آشوري
صفحات : 140-156
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر برنامه آموزش پیشگیری از استئوپروز در به کارگیری دختران دبیرستانی
نویسندگان : ثريا نجاتي ، نسرين رسولزاده ، آفاق صديقيانی
صفحات : 157-163
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : منبع ، ونقش عقل در تفسیر قرآن
نویسندگان : دکتر سید معصوم حسینی ، معصومه شمسی پور
صفحات : 164-176
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آیا سرمایه اجتماعی در کشورهای مسلمان زمینه ساز توسعه پایدار است؟
نویسندگان : نازی محمدزاده اصل، شبنم سرخیل
صفحات : 177-193
دانلود اصل مقاله