سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1397، جلد اول، شماره 14

عنوان مقاله : بررسی شادی در شعر حافظ
نویسندگان : مریم الهی‌زاده، علی افراخته، زاهده رحمانیان
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل وضعیت مدیریت شهری در شاخص‌های حکمرانی خوب و ارائه پیشنهادهای کاربردی (مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)
نویسندگان : محمد مهدی درویش زاده، علی محمدزاده
صفحات : 15-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و انگیزه کاری با نوآوری فردی در میان معلمان و مدیران مدارس متوسطه شهرستان خرم آباد
نویسندگان : محمد علی نعمتی، مژگان دفتری اکباتان
صفحات : 26-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پوشاک در دوران صفوی
نویسندگان : عبدالرسول میرزائی گیسکی
صفحات : 41_50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین اثربخشی روش‌های معماهای فرضی کلبرگ و القای هیجان مثبت بر انتظارات هیجانی و تصمیم‌گیری اخلاقی دختران نوجوان
نویسندگان : توران علیزاده دمیه ، فوژان علیزاده ، زاهده رحمانیان
صفحات : 51-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و آمریکا پس از برجام
نویسندگان : حمید حکیم ، کامران فلاحی ، سارا زارع
صفحات : 63-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : هنر اسلامی از دیدگاه قرآن
نویسندگان : احمدرضا بسیج
صفحات : 77-91
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جنگ داخلی در سوریه و ارتقاء روابط ایران-روسیه
نویسندگان : کامران فلاحی ، سارا زارع
صفحات : 92-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خوش بینی: خاستگاه و ضرورت توجه به آن در نظام آموزش و پرورش
نویسندگان : هادی براتی
صفحات : 113-126
دانلود اصل مقاله