سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1398، جلد دوم، شماره 15

عنوان مقاله : بررسی اسقاط حق و آثار آن
نویسندگان : بهنام رمضانی، عزیزه طالبی
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بلاغت در قصاید جامی
نویسندگان : ناهید بیننده ،نیلوفر اصولی ، نادر بیننده
صفحات : 22-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و بررسی باورهای عامیانه در داستان¬های تالیفی کودکان با تکیه بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسندگان : جهانگیر صفری ، سجاد نجفی بهزادی ، مهین کریمی منجرمویی
صفحات : 32-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی موانع تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دیدگاه متخصصان و مدیران مدارس ابتدایی شهر شهرکرد
نویسندگان : سید هادی حسینی
صفحات : 46-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی : (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95).
نویسندگان : زهرا بنی فاطمه ، مرتضی ذره پرور
صفحات : 56-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اقتصاد و بافت شهر پاوه، متاثر از ویژگی های طبیعی
نویسندگان : مرتضی خالدی مکی
صفحات : 77-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی توصیف در «مرزبان¬نامه» و «روضه¬العقول»
نویسندگان : فاطمه میرزائی ، محمدرضا تقیه
صفحات : 87-98
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : افسردگی در دانشجویان پرستاری: نقش پیش بینی کننده تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری
نویسندگان : سحر بادان فیروز ، خسرو روشناس
صفحات : 99-107
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مشاوره معنوی؛ ظرفیتی برای بهبود کیفیت زندگی
نویسندگان : مصطفی کوچکزائی ، مجیدرضا فیضیان
صفحات : 108-122
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : وارسی معنایی و مفهومی مصراع «خرد را مکن با دل اندر مغاک»
نویسندگان : مهدی باقرپور ، نورالدین بازگیر
صفحات : 123-136
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای اضطراب، افسردگی و خودکارآمدی نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی و همتایان عادی آنها در شهر تهران
نویسندگان : بهنوش حامدعلی، مهشید پاک روح
صفحات : 137-150
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاملی درباره نظریه علم فخر رازی
نویسندگان : صادق ميراحمدي
صفحات : 151-160
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی مستندات خرید و فروش بیضه و تخمدان در فقه اسلامی
نویسندگان : محمد اردمه ای، سید محسن آزیز
صفحات : 161-189
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش رویکرد رفتاری از بعد روانشناختی در کیفیت حسابرسی بر اساس تحلیل زمینه بنیان
نویسندگان : فاطمه باقیان، رضوان حجازی
صفحات : 190-207
دانلود اصل مقاله