سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398، جلد اول، شماره 16

عنوان مقاله : بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار روستايي
نویسندگان : علی عسکر وحیدی راد، علی حسن توفیقیان فر
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار ضد شهروندی سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی(مطالعه مورد: شرکت ساختمانی ست)
نویسندگان : ابوالفضل دانايي، سيد محسن موسوي
صفحات : 11-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شکوه در ادبیات عامیانه استان کهگیلویه و بویراحمد
نویسندگان : سید برزو جمالیان زاده
صفحات : 24-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي تاثير ارتفاع و رابطه آن با بارش در استان خوزستان
نویسندگان : ناصر اورك، نصرت فرهادي، سارا بنی نعیمه
صفحات : 36-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه نقش سرمایۀ فرهنگی بر میزان استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعات (ICTs) (مطالعۀ موردی: شهروندان رشت)
نویسندگان : میلادپوررجبی، حمیدرضابیژنی، داودرضی
صفحات : 44-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : وحدت درتاریخ از دیدگاه یاسپرس
نویسندگان : کبرا محمدی
صفحات : 63-70
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش جنبش های اجتماعی زنان در توانمندی حقوقی زنان در ایران یکصد سال اخیر
نویسندگان : رقیه کرمانیان، محمدمهدی برخورداری
صفحات : 71-90
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه سبک فرزند پروری والدین با تاب آوری دانش آموزان دختر پایه ششم منطقه 6 شهر تهران در سال 96
نویسندگان : مهشید ایزدی، فاطمه حسینی
صفحات : 91-100
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خاستگاه و جایگاه علوم انسانی در پیشرفت همه جانبه :با تاکید بر نقش اقتصاد
نویسندگان : یداله دادگر
صفحات : 101-123
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل روان‌شناختی کم رنگی دین‌ در بین جوانان
نویسندگان : حسین جلائی نوبری، علی پوررادی
صفحات : 124-138
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آموزش انشای فارسی دردوره ی تحصیلی ابتدایی
نویسندگان : ناصرفرنیا
صفحات : 139-147
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش فن آوری اطلاعات در علوم تربیتی
نویسندگان : پریسا مجذوب حسینی، علیرضا جعفری
صفحات : 148-154
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین میزان ارتباط بهره وری و صادرات (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
نویسندگان : فریدون امیدی، فرشید ابوالحسنی
صفحات : 155-166
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : یک نگاره از دو نگارنده
نویسندگان : احمد ذاکری، محمد صادقی، اسد صفری بندپی
صفحات : 167-174
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران
نویسندگان : زهرا کماسی
صفحات : 175-186
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : برنامه ریزی راهبردی مدیریت آلودگی های زیست محیطی در شهر تهران با نگاهی به فرصت ها و تهدیدها
نویسندگان : مریم خجندی
صفحات : 187-194
دانلود اصل مقاله