سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلداول، شماره2

عنوان مقاله : تاثیر بعد دانش و تجربه سرمایه انسانی بر ارزش ویژه برند در شرکت ایران خودرو کرج
نویسندگان : حامد حق طلب، آوا نوا
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر ساختار سازمانی بر خلاقیت کارکنان
نویسندگان : مرتضی عسگرانی، بهزاد شوقی
صفحات : 11-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر فعالیت های ادراکی-حرکتی در ترکیب با بازخورد بر تعادل دختران دارای اختلال هماهنگی رشدی
نویسندگان : محبت عباس منش، مریم عفراوی
صفحات : 22-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حکیم ملاهادی سبزواری و اشعار عربی او در شرح مثنوی و معنوی مولانا
نویسندگان : پریوش ملکی
صفحات : 33-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل اجتماعی مرتبط بر میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به حقوق شهروندی در بین دانش آموزان پسرانه دوره دوم متوسطه دزفول
نویسندگان : محسن کریم پور، علی اکبر کریم پور، حمید دلفی، محمد خدامرادی
صفحات : 46-55
دانلود اصل مقاله