سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398، جلد دوم، شماره 16

عنوان مقاله : بازشناسیِ و نقد درون مایه سبکِ زندگیِ غربی
نویسندگان : ندا حکمت نیا
صفحات : 1-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جاودانگی غیر شخصی در متون ادبی
نویسندگان : سید محسن مهرابی
صفحات : 18-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : وحدت یا تعدد معجزه در سیره پیامبرص از دیدگاه شهید مرتضی مطهرّی
نویسندگان : سید مجتبی جلالی، صادق میر احمدی
صفحات : 34-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ادراک دانشجویان رشته ی علوم تربیتی درباره رابطه مطلوبیت مولفه های برنامه ی درسی با میزان اثربخشی و انگیزش پژوهی آنان
نویسندگان : سمیرا کرمی روتانی، نازیلا خطیب زنجانی
صفحات : 45-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و تحلیل جامعه شناختی «چراغ ها را من خاموش می کنم» با تأکید بر رویکرد ساختگرایی تکوینی
نویسندگان : ندا یانس، کامران پاشایی فخری، پروانه عادل زاده
صفحات : 64-77
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه عوامل مرتبط با کیفیت ارتباطات میان فردی کادر آموزشی آموزش وپرورش ناحیه 5 تبریز
نویسندگان : خدیجه دوادی
صفحات : 78-90
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آسیب شناسی احزاب در ایران براساس الگوی فراگردهای تحول حزبی هانتینگتون
نویسندگان : محمد علی حقیقی، جعفر طاهری
صفحات : 91-102
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر اشغال ژاپن به دست آمریکا بر نظام آموزشی ژاپن: مطالعه دوره زمانی 1946 – 1952
نویسندگان : الهام عابدینی
صفحات : 103-110
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چشم اندازي جديد به ماهيت الكترومغناطيسي هوشياري و ارتباط آن با عامل ايجاد حيات در نظريه ويتاليسم
نویسندگان : انسيه درجاتي
صفحات : 111-122
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسايي و رتبه بندي راه حل هاي خروج از بحران درياچه اروميه با بكارگيري روش دلفي
نویسندگان : علي رضا اعجازي، پروين فرشچي، محمود شريعت
صفحات : 123-131
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مؤلفه های مقامات در منشآت فرهادمیرزای قاجار
نویسندگان : محمد امیر عبیدی نیا، رحیم کوشش شبستری، سید محسن مهرابی
صفحات : 132-140
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار بر مدل سلامت اجتماعی (مبتنی بر مدل کییز) (مطالعه ی موردی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی)
نویسندگان : مهناز امیرپور، بیتاباقری فام
صفحات : 141-149
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و مطالعه رضایتمندی شهروندان از استانداردهای مبلمان شهری ( شهر جیرفت)
نویسندگان : اعظم رابری، مریم یوسفی باصری
صفحات : 150-160
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فراتحلیل رابطه جامعه ‏پذیری سیاسی و ابعاد آن با مشارکت سیاسی
نویسندگان : حسن شجاعی، حسین کمالوند
صفحات : 161-188
دانلود اصل مقاله