سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398، جلد سوم ، شماره 16

عنوان مقاله : اخلاق حرفه ای در آموزش
نویسندگان : رویا بیک
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : باز نمایی نماد های آینی در داستان آنتوان قدیس (با تکیه بر اسطورۀ آفرینش مانوی)
نویسندگان : مهدی شریفیان
صفحات : 9-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی قابلیت اتکای صورتهای مالی جهت کشف تقلب
نویسندگان : محمد صادق بهشتی، زهرا باقیان
صفحات : 24-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت روحانی در مواجهه با تحولات منطقه غرب آسیا
نویسندگان : غفار زارعی، مرتضی جعفرزاده
صفحات : 42-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نیرو های مسلح از نگاه کاربران توییتر (شناخت کلان نیروهای مسلح از منظر کاربران و تحلیل محتوای شبکه اجتماعی توییتر)
نویسندگان : امید محبی
صفحات : 63-81
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه انسان‌شناختی بازنمایی مدرنیته در ادبیات داستانی ایران (1342 ـ 1320)
نویسندگان : علیرضا قبادی، امیر صادقی، حمیدرضابیژنی
صفحات : 82-93
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گفتگو در قرآن
نویسندگان : عباس اقبالی، مرضیه شاددل
صفحات : 94-109
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پارامتر انتخاب حرف تعریف و آموزش صریح: یاد گیرندگان ایرانی زبان انگلیسی
نویسندگان : محمد نقی زاده
صفحات : 110-121
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گسست به مثابۀ سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت
نویسندگان : پانته آ نبی ئیان
صفحات : 122-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی مشکلات مربوط به روابط معلم-دانش آموز از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی: یک مطالعه پدیدارشناسی
نویسندگان : عطا الله آزاده، رزگار محمدی
صفحات : 140-159
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر دوره‌های آموزش پودمانی و ضمن خدمت بر ایجاد نگرش به تغییر سازمانی
نویسندگان : انگیزه مصلی نژاد، منصور نجاتی جهرمی
صفحات : 160-175
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دلبستگی به مکان طراحی مدارس با تاکید بر طرح واره های کهن الگوی ضمیر ناخودآگاه
نویسندگان : الهام پرویزی
صفحات : 176-188
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر جهانی شدن در سیستم رقابتی آموزش و پرورش
نویسندگان : زرین دانشور هریسی، نسیم صابری بدر
صفحات : 189-199
دانلود اصل مقاله