سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398، جلد اول ، شماره 17

عنوان مقاله : عملكرد بازار و بخش خصوصي در اقتصاد خاورمیانه و اروپا
نویسندگان : مونا نوری ثابت ، سید صدیقه حسینی
صفحات : 1- 18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل رابطه گفتمان اخلاقی متن با شیوه بیان در "سمفونی مردگان" نوشته عباس معروفی
نویسندگان : سولماز مظفری ، بتول غلامی
صفحات : 19-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شبکه‌های اجتماعی و هسته ارزشیابی‌های خود
نویسندگان : زهره شکرریز ، مهرناز احمدی
صفحات : 31-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناخت جو و فضای یادگیری سازمانی به منظور طراحی شغل در شرکت ذغالسنگ البرز شرقی شاهرود
نویسندگان : مهتاب حسنی
صفحات : 47-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تنوع قومی و آینده دولت - ملت ها در فرآیند جهانی شدن با تأکید بر ایران در افق زمانی بیست سال آینده (1398-1418)
نویسندگان : مهدی اختیاری میاب، فرهاد درویشی سه تلانی
صفحات : 58-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و بررسی مولفه های مبانی انسان شناسی عرفان اسلامی و معنویت با تاکید بر سفر
نویسندگان : مهدیه شهرابی فراهانی
صفحات : 77-91
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شاخصه‌های قدرت و مشروعیت در‌ گفتمان بدن شاه هخامنشی
نویسندگان : رامینه‌ صراف‌زاده، محمد تقی آشوری، رضا‌ افهمی
صفحات : 92-104
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی روانشناختی تحریف حقایق در آثار احمد کسروی
نویسندگان : سلیمان شم
صفحات : 105-119
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بیماری های جسمی و روحی در طب اسلامی از دیدگاه معصومین(ع)
نویسندگان : علی نجارپوریان، علی طاهری دهنوی
صفحات : 120-129
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر مدیریت یکپارچه بر عملکرد مدیریت پروژه ساخت و ساز
نویسندگان : نيما اديبي زاده لنجاني، ميترا خاقاني فرد
صفحات : 130-144
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و بررسی آیات معاد از دیدگاه طبرسی
نویسندگان : سیدمجتبی جلالی، سیدحسن جلالی
صفحات : 145-152
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان تحقق تأثیر کارگاه های آموزشی در مهارت های تحصیلی دانشجویان
نویسندگان : فریبا میرچناری، شیوا روستایی
صفحات : 153-160
دانلود اصل مقاله