سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398، جلد اول ، شماره 17

عنوان مقاله : عملكرد بازار و بخش خصوصي در اقتصاد خاورمیانه و اروپا
نویسندگان : مونا نوری ثابت، سید صدیقه حسینی
صفحات : 1-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل رابطه گفتمان اخلاقی متن با شیوه بیان در "سمفونی مردگان" نوشته عباس معروفی
نویسندگان : سولماز مظفری، بتول غلامی
صفحات : 18-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شبکه‌های اجتماعی و هسته ارزشیابی‌های خود
نویسندگان : زهره شکرریز، مهرناز احمدی
صفحات : 29-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناخت جو و فضای یادگیری سازمانی به منظور طراحی شغل در شرکت ذغالسنگ البرز شرقی شاهرود
نویسندگان : مهتاب حسنی
صفحات : 44-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تنوع قومی و آینده دولت - ملت ها در فرآیند جهانی شدن با تأکید بر ایران در افق زمانی بیست سال آینده (1398-1418)
نویسندگان : مهدی اختیاری میاب، فرهاد درویشی سه تلانی
صفحات : 55-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و بررسی مولفه های مبانی انسان شناسی عرفان اسلامی و معنویت با تاکید بر سفر
نویسندگان : مهدیه شهرابی فراهانی
صفحات : 74-88
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شاخصه‌های قدرت و مشروعیت در‌ گفتمان بدن شاه هخامنشی
نویسندگان : رامینه‌ صراف‌زاده، محمد تقی آشوری، رضا‌ افهمی
صفحات : 89-101
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بیماری های جسمی و روحی در طب اسلامی از دیدگاه معصومین(ع)
نویسندگان : علی نجارپوریان، علی طاهری دهنوی
صفحات : 102-111
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر مدیریت یکپارچه بر عملکرد مدیریت پروژه ساخت و ساز
نویسندگان : نيما اديبي زاده لنجاني، ميترا خاقاني فرد
صفحات : 112-126
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و بررسی آیات معاد از دیدگاه طبرسی
نویسندگان : سیدمجتبی جلالی، سیدحسن جلالی
صفحات : 127-134
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان تحقق تأثیر کارگاه های آموزشی در مهارت های تحصیلی دانشجویان
نویسندگان : فریبا میرچناری، شیوا روستایی
صفحات : 135-142
دانلود اصل مقاله