سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398، جلددوم ، شماره 17

عنوان مقاله : واکاوی بازتاب انقلاب اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان
نویسندگان : حامد حاجتی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آزمون مدل مفهومی ارتباط علی بین شایستگی های هیجانی واثربخشی تیمی با نقش میانجی رهبری الهام بخش در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی
نویسندگان : حسن فهیم دوین، عَذرا آقاجانی
صفحات : 14-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فلسفه تعلیم و تربیت در نظام تربیتی امام خمینی
نویسندگان : فریبا میرچناری
صفحات : 30-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی هوشمندی کسب و کار در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک مسکن)
نویسندگان : امیررضایی
صفحات : 42-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جرم شناختی بزهکاری اطفال و نوجوانان
نویسندگان : اشکان فامیل مدبران، طناز فامیل مدبران، حمید علیزاده، امید پارسی پور
صفحات : 59-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاری جایگاه آموزش زیست محیطی در اسناد بالادستی
نویسندگان : ناهید سرلک، فائزه ناطقی، مهناز جلالوندی
صفحات : 72-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه محدودیت های مالی بر حساسیت نگهداشت نقدوسرمایه گذاری
نویسندگان : رسول نعیم پور، حمیدرضا حبیبی
صفحات : 83-95
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین بهزیستی معنوی و چگونگی مقابله با شرایط استرس زا در بین دانشجویان دانشگاه یزد
نویسندگان : حسن زارعی محمودآبادی، اقدس خسروی
صفحات : 96-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی آوانویسی واژه های "گناه”، “خشم" و "خسرو" در فارسی میانه بر اساس نظریه بهینگی
نویسندگان : شاپوررضا برنجیان، گلنار قلعه خانی
صفحات : 106-122
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي و تحليل اصل شفافيت در نظام حقوقي بورس ايران
نویسندگان : جمشيد ميرزايي، زهرا سلطاني فرد
صفحات : 123-131
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیاست نفتی جمهوری اسلامی:تحول از سیاست قیمت به سیاست سهم بازار ( دولت تدبیر و امید )
نویسندگان : میر ابراهیم صدیق، محسن جمشیدی، حیدر حسین نیا
صفحات : 132-154
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه ارزشیابی و فرا ارزشیابی در برنامه ریزی درسی
نویسندگان : فاطمه ابراهیمی مرمتی، سیده عصمت رسولی، ملیحه نیازیان
صفحات : 155-163
دانلود اصل مقاله