سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398، جلدسوم ، شماره 17

عنوان مقاله : کسب مزیت رقابتی و ایجاد برند در خدمات گردشگری مذهبی شهر مشهد
نویسندگان : مهدیه شهرابی فراهانی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی چک الکترونیکی و آثار آن در نظام حقوقی ایران، انگلیس و فرانسه
نویسندگان : مریم بیرانوند، جمشید میرزایی
صفحات : 11-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش بوفه اینترنتی مدارس در پیشرفت تحصیلی و سلامت دانش آموزان پسر هنرستان های کاردانش منطقه 2 شهر تهران
نویسندگان : علی فرامرزی
صفحات : 23-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل سازی تغییرات فضای سبز با پردازش تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تبریز
نویسندگان : فرح اصل خداپسند، جهانگیر قلی پور
صفحات : 30-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان رضایت شغلی زنان شاغل دانشگاه تبریز و برخی عوامل مرتبط با آن
نویسندگان : زهرا شوکتی، جهانگیر قلی پور
صفحات : 39-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مؤلفه های تربیتی- اخلاقی در رمان جادوگرها اثر رولد دال
نویسندگان : فاطمه ابراهیمی، سولماز مظفری
صفحات : 48-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی درمان گروهی معنا درمانی بر اضطراب مرگ و کاهش علائم افسردگی در زنان سالمند مقیم آسایشگاه
نویسندگان : مریم نصری، فیروزه کیهان، فرح جعفری
صفحات : 56-66
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه تنوع نیروی کار با دانش آفرینی سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد غرب مازندران (مطالعه موردی)
نویسندگان : سیده عصمت رسولی، ملیحه نیازیان، فاطمه ابراهیمی مرمتی
صفحات : 67-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه تئوری و عمل آموزش و پرورش درکشورهای ایران، ژاپن، انگلستان و سنگاپور
نویسندگان : فاطمه ابراهیمی مرمتی، لادن سلیمی، ملیحه نیازیان
صفحات : 76-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی فرصتهای کارآفرینی گردشگری در حوزه سلامت با تکنیک سلسله مراتبی (AHP) (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)
نویسندگان : سید حامد فیض جوادیان، نازنین قاضی زاده
صفحات : 86-95
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین روش‌های تربیتی اسلام با تاکید بر قیام عاشورا
نویسندگان : مریم سادات طباطبایی، فریبامیرچناری
صفحات : 96-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نسبت بین اقتصاد مقاومتی و مناسبات طبقاتی، درخرده گفتمان خردگرایی تعامل محور (دولت تدبیر و امید)
نویسندگان : محسن جمشیدی، محمد باولک زاده، شیث سهراب زاده
صفحات : 104-128
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان آگاهی معلمین مدارس ابتدایی عادی از ناتوانی یادگیری و نحوه مواجهه با آن
نویسندگان : منصوره عارفی، مهشید ایزدی
صفحات : 129-146
دانلود اصل مقاله