سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398، جلد اول ، شماره 18

عنوان مقاله : نقش سرمایه های اجتماعی بر سبک زندگی افراد
نویسندگان : جهانگیر قلی پور، رحیمه قاسمی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش تاب آوری بر بیماران مبتلا به سوختگی مرکز خدمات پرستاری رازی شهرستان انار
نویسندگان : نیلوفر شجاعی، مریم السادات طباطبایی حصنی
صفحات : 11-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمانشاه
نویسندگان : سید حامد فیض جوادیان، نازنین قاضی زاده
صفحات : 23-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی تربیت بدنی در مدارس
نویسندگان : شیوا روستاِیی، فریبامیرچناری
صفحات : 31-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اولویت بندی شاخص های تسهیم مدیریت دانش با استفاده از ابزار تصمیم گیری گروهی در شهرداری شاهرود
نویسندگان : محبوبه فرزانفر، میثم قربانیان، معصومه ابراهیمی ورکیانی، معصومه عامریان
صفحات : 37-48
دانلود اصل مقاله