سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1398، جلد سوم، شماره 15

عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای مهارت های ارتباطی و اضطراب و افسردگی در بین نوجوانان ساکن در مراکز بهزیستی و همتایان عادی آنان
نویسندگان : بهنوش حامدعلی، حسین سعادتی، دکتر پیمان ابهریان
صفحات : 1-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مفاهیم داستان های هفت پیکر نظامی
نویسندگان : ناصرفرنیا
صفحات : 21-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل جامعه شناختی دین‌گریزی جوان
نویسندگان : حسین جلائی نوبری، علی پوررادی
صفحات : 29-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل جامعه شناختی چالش های اجازه خروج زن از کشور توسط همسر
نویسندگان : افسانه توسلی، انسیه ملک
صفحات : 42-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : وارسی معنایی و مفهومی مصراع «خرد را مکن با دل اندر مغاک»
نویسندگان : مهدی باقرپور، نورالدین بازگیر
صفحات : 57-66
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاملی درباره نظریه علم فخر رازی
نویسندگان : صادق ميراحمدي
صفحات : 67-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی مستندات خرید و فروش بیضه و تخمدان در فقه اسلامی
نویسندگان : محمد اردمه ای، سید محسن آزیز
صفحات : 75-102
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش رویکرد رفتاری از بعد روانشناختی در کیفیت حسابرسی بر اساس تحلیل زمینه بنیان
نویسندگان : فاطمه باقیان، رضوان حجازی
صفحات : 103-118
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي عوامل فردی موثر در گرايش به اعتياد در معتادين خود معرف به مراکز ترک اعتیاد شهربیرجند
نویسندگان : طاهره فرهادیان
صفحات : 119-127
دانلود اصل مقاله