سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد دوم، شماره 11

عنوان مقاله : تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر رفتارهای اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم ناحیه یک شهرستان ساری
نویسندگان : فاطمه مسلمی اجارستاقی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رویکرد راه حل مدار و کاربرد آن در مشاوره تحصیلی
نویسندگان : عباس مرزبان، بهنوش فروزش، امین نوروزی، شایسته صوفی
صفحات : 10-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی آزادی انسان از منظرکانت
نویسندگان : اسلام غفاری
صفحات : 24-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جامع الاحکام و دیدگاه قرطبی در «بسمله»
نویسندگان : دکتر عبدالوهاب شاهرودی، فاطمه میرزائی یزنی
صفحات : 45-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در کارکنان
نویسندگان : رضا کرکچی، سمیه مهنی زاده فلاحیه
صفحات : 57-62
دانلود اصل مقاله