سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد سوم، شماره 11

عنوان مقاله : اثر بی‌عدالتی سازمانی ادراک شده بر عملکرد انطباقی و خودداری از تلاش شغلی با میانجی گری بی‌انگیزگی شغلی و تعدیل‌کنندگی حساسیت به برابری در کارکنان بیمارستان گلستان اهواز
نویسندگان : نوری کعب‌عمیر، فضل‌الدین موسوی، منتهی موسوی، عبدالزهرا نعامی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چابکی فرهنگی یک ابر شایستگی جدید در ارتقاء مدیریت دانشگاهها
نویسندگان : مه لقا کریمی کما، محمد صاحب الزمانی، نادر قلی قورچیان
صفحات : 15-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پایگاه اجتماعی و گونه های مختلف مادری در دختران دانشجو
نویسندگان : معصومه محبی، علی یعقوبی
صفحات : 25-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مبانی، معیارها و روش‌شناسی در «الموضوعات» و «الاخبار الدخیله»
نویسندگان : محمدرضا شاهرودی، فاطمه میرزائی یزنی
صفحات : 40-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیاست و رهبری در اسلام
نویسندگان : ناصر زاهدی
صفحات : 57-63
دانلود اصل مقاله