سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397، جلد سوم، شماره 13

عنوان مقاله : استراتژی ساماندهی گردشگری روستایی در راستایی توسعه اقتصادی مطالعه موردی:روستاهای هدف گردشگری شهرستان اسدآبادروستای حبشی
نویسندگان : سیاوش مرادی مکرم
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر برنامه آموزش پیشگیری از استئوپروز در به کارگیری دختران دبیرستانی
نویسندگان : ثريا نجاتي، نسرين رسولزاده، آفاق صديقيانی
صفحات : 22-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : منبع، ونقش عقل در تفسیر قرآن
نویسندگان : دکتر سید معصوم حسینی، معصومه شمسی پور
صفحات : 29-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آیا سرمایه اجتماعی در کشورهای مسلمان زمینه ساز توسعه پایدار است؟
نویسندگان : نازی محمد زاده اصل، شبنم سرخیل
صفحات : 42-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناخت و تحلیل نقش پرنده در گلدوزی سیستان
نویسندگان : مهدیه شیرازی
صفحات : 59-71
دانلود اصل مقاله