سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398، جلد سوم ، شماره 18

عنوان مقاله : بررسی و گردآوری واژگان و اصطلاحات دامداری در گویش لری روستای درغک
نویسندگان : ثریا آسیان، سید برزو جمالیان زاده
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان تحقق اهداف کتب دوره های سوادآموزی، تحکیم و انتقال نهضت سوادآموزی از دیدگاه آموزش دهندگان استان خوزستان
نویسندگان : زهرا دریکوندی، سمیه پاپی، سید جلال هاشمی
صفحات : 11-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ساز و کارهای برون رفت از جاهلیت فرهنگی مدرن
نویسندگان : سید معصوم حسینی، عاطفه رزقی
صفحات : 29-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تحلیل مسیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین و محیط آموزش خانه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه
نویسندگان : محسن امیری دهکردی، احمد غضنفری
صفحات : 43-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت دینی و ملی و مقایسه بین رشته علوم تربیتی با سایر رشته ها در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان اصفهان در سال تحصیلی 96-97
نویسندگان : امیرحسین جنتیان
صفحات : 52-60
دانلود اصل مقاله