سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398، جلد سوم ، شماره 18

عنوان مقاله : بررسی وگردآوری واژگان واصطلاحات دامداری در گویش لری روستای درغک
نویسندگان : ثریا آسیان، سید برزو جمالیان زاده
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان تحقق اهداف کتب دوره های سوادآموزی، تحکیم و انتقال نهضت سوادآموزی از دیدگاه آموزش دهندگان استان خوزستان
نویسندگان : زهرا دریکوندی، سمیه پاپی، سید جلال هاشمی
صفحات : 13-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ساز و کارهای برون رفت از جاهلیت فرهنگی مدرن
نویسندگان : سید معصوم حسینی، عاطفه رزقی
صفحات : 32-45
دانلود اصل مقاله