سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1399، جلد اول ، شماره 19

عنوان مقاله : اخلاق سیاسی در حکومت اسلامی
نویسندگان : مرتضی جعفرزاده، محمدعلی حقیقی، زهرا حسن زاده
صفحات : 1-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مفهوم شناسی واژه خیانت از منظر قرآن، روایات
نویسندگان : شاهین مردی کرد کندی، قهرمان مددلو، سهیلا عظیم زاده
صفحات : 27-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : الگوی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکتها (مورد مطالعه : صنعت شوینده)
نویسندگان : علیرضا زارعی
صفحات : 40-67
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر سبک رهبری مشارکتی در پیشرفت سازمان‌ها
نویسندگان : معصومه پرتوی نژاد
صفحات : 68-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین و تکمیل مدل توسعه یافته فرآیند مدیریت استراتژیک در دانشگاه ها
نویسندگان : امامعلی ساعتی، حامد شاکریان، محمدنظیر پرویز
صفحات : 76-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه سبک های هویت با گرایش به اعتیاد سوء مصرف مواد در نوجوانان دختر و پسر 16 تا 18 سال
نویسندگان : مهدیه ناظم، سعید صادقی، مژگان عارفی
صفحات : 86-93
دانلود اصل مقاله