سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399، جلد اول ، شماره 20

عنوان مقاله : تاثیر مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه¬های ورزشی شهرداری تهران
نویسندگان : اباذر ضیایی، فریبا عسکریان، نجف آقایی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی تاثیر فناوری های نوین آموزشی بر ارتقای سطح انگیزه و علاقمندی دانش آموزان
نویسندگان : سید عصمت رسولی، سمیه رسولی
صفحات : 13-21
دانلود اصل مقاله