سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399، جلد دوم ، شماره 20

عنوان مقاله : تأثیر ثبات مدیریت بر شایسته سالاری کارکنان (مطاله موردی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
نویسندگان : سعیده بهی پور، محسن رفیعی، صیاد عبدالهی اصل، امیربادبدست
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه برنامه ریزی در تکنولوژی درسی
نویسندگان : سیداحمد حکیمیان، علی داوودی، سیدبرزو جمالیان زاده
صفحات : 13-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خاندان هخامنشي و آغاز زندگي كوروش
نویسندگان : محبوبه بخشی
صفحات : 27-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیاست های وابسته به ریسک و رفتارهای تأمین مالی شرکتها (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
نویسندگان : رضوان پورمنصوری، محمد مبین غفوری، سمیه گودرزی، معصومه علاجی
صفحات : 46-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر بازخورد در ارزشیابی تکوینی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تبریز
نویسندگان : رقیه کیوانی سقین سرا
صفحات : 55-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی کودک آزاری در جامعه و آسیب های اجتماعی وارده بر پیرامون زندگی افراد
نویسندگان : جلال ریزانه، آصفه مصلحی
صفحات : 64-81
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و رتبه بندی مولفه های فرهنگی گردشگری منطقه گرگاب بر اساس فرآیند سلسله مراتبی
نویسندگان : علی اکبر فاتحی، نرگس عطریان
صفحات : 82-98
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مراحل سرمایه‌گذاری و انگیزه‌های مدیریتی برای تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری
نویسندگان : محمدجواد محسنی، فرشید سپهوند، حمیدرضا حسن‌زاده کریم‌اباد
صفحات : 99-112
دانلود اصل مقاله