سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399، جلد دوم ، شماره 20

عنوان مقاله : تأثیر ثبات مدیریت بر شایسته سالاری کارکنان (مطاله موردی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
نویسندگان : سعیده بهی پور، محسن رفیعی، صیاد عبدالهی اصل، امیربادبدست
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه برنامه ریزی در تکنولوژی درسی
نویسندگان : سیداحمد حکیمیان، علی داوودی، سیدبرزو جمالیان زاده
صفحات : 13-26
دانلود اصل مقاله