سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399، جلد سوم ، شماره 20

عنوان مقاله : شاخص های اخلاق حرفه ای معلم در قبال فراگیر
نویسندگان : معصومه محمدی گوهرگانی، برزو جمالیان زاده
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آنچه در برگ امتحان درس نفثه المصدور امتحان نوشته شد
نویسندگان : سعدالله رحیمی
صفحات : 10-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی برخی از جلوه ها و عناصر فرهنگ عامه‏ی شهرستان خاتم
نویسندگان : سید باقر کمال الدینی، فاطمه آغاز
صفحات : 20-35
دانلود اصل مقاله