سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399، جلد دوم ، شماره 21

عنوان مقاله : مروری بر آموزش مهارت حل مسأله گروهی و جرأت ورزی دانش-آموزان
نویسندگان : آزاده امیدی باورصاد، اختر جمالی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فلسفه تاریخ از منظر امام علی(ع)، نخستین امام پیروان مذهب شیعه (با تاکید بر محتوای نهج البلاغه)
نویسندگان : فاطمه مرادی
صفحات : 12-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حضور نقش اعداد روی سفال های پیش از تاریخ ایران و بازتاب آن در ادبیات شفاهی و مکتوب
نویسندگان : چنورسیدی
صفحات : 22-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی نقش مشارکت مشتری در شبکه های اجتماعی در توسعه برند با در نظر گرفتن جایگاه برند
نویسندگان : صادق ناصری
صفحات : 38-46
دانلود اصل مقاله