سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399، جلد دوم ، شماره 21

عنوان مقاله : مروری بر آموزش مهارت حل مسأله گروهی و جرأت ورزی دانش-آموزان
نویسندگان : آزاده امیدی باورصاد، اختر جمالی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فلسفه تاریخ از منظر امام علی(ع)، نخستین امام پیروان مذهب شیعه (با تاکید بر محتوای نهج البلاغه)
نویسندگان : فاطمه مرادی
صفحات : 11-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حضور نقش اعداد روی سفال های پیش از تاریخ ایران و بازتاب آن در ادبیات شفاهی و مکتوب
نویسندگان : چنور سیدی
صفحات : 20-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی نقش مشارکت مشتری در شبکه های اجتماعی در توسعه برند با در نظر گرفتن جایگاه برند
نویسندگان : صادق ناصری
صفحات : 35-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کج فهمی های رایج در آموزش علوم تجربی
نویسندگان : پریا خاکپراقی، رقیه چلیک
صفحات : 45-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : امکان توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی
نویسندگان : شهلا میرالوندی، زهرا فهرستی
صفحات : 53-64
دانلود اصل مقاله