سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399، جلد سوم ، شماره 21

عنوان مقاله : تاثیر خودباوری و مسئولیت پذیری تحصیلی با شاداب سازی دانش آموزان دبیرستان دخترانه حنان منطقه 6 تهران
نویسندگان : کبری حسین قلیزاده الاشتی، امیرحسین محمد داودی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پراکندگی، نقش همدلی و اعتقادات مذهبی یا معنوی بر استرس شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان نظام سلامت (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان های شهر رشت)
نویسندگان : اشرف السادات قوامی
صفحات : 8-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی ابعاد تاثیرگذاری تبلیغات بر برندسازی موفق با در نظر گرفتن دیجیتال مارکتینگ
نویسندگان : صادق ناصری
صفحات : 19-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بنیادگرایی دینی در ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن بر سیاست
نویسندگان : سید محمد ساداتی نژاد، محمد امین حضرتی
صفحات : 30-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نکته های بارز کهن الگوی هادس و دیونوسوس (دنیای زیرین و شراب)
نویسندگان : کبری رحیمی، سعدالله رحیمی
صفحات : 50-60
دانلود اصل مقاله