سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394، جلددوم، شماره1

عنوان مقاله : سفینۀ تواریخ آل عثمان گنج فارسی در خاک روم
نویسندگان : زهیر طیب، مروه کایا
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عرفان در غزلیات حافظ
نویسندگان : سید علی محمد جلیلیان، منیژه فلاحی، ملک محمد فرخزاد
صفحات : 12-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از 11سپتامبر با تاکید بر رویکرد نو محافظه کاران
نویسندگان : مجید محمدی
صفحات : 21-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس و ارتباط بین مقیاس های مدیریت دانش( مطالعه موردی شهر زاهدان)
نویسندگان : محمدعلی تاجی، حسن شهرکی پور
صفحات : 29-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نحوه ی بهبود بخشی سطح یادگیری دانش آموز با افزایش اعتماد به نفس
نویسندگان : خدانظر رحمت زهی، نسترن شیرازی، معصومه چنود، زهرا شهرکی
صفحات : 41-52
دانلود اصل مقاله