سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394، جلدسوم، شماره1

عنوان مقاله : تاثیر رسانه های غرب در ایجاد بحران های ژئوپولیتیکی در جوامع اسلامی
نویسندگان : محمدرحیم عیوضی، زهره همتی شاهبداغی، محمد باوندپوری
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چگونه توانستم با استفاده از شیوه های نوین تدریس و جذاب ساختن کلاس دانش آموزانم را در یادگیری مهارتهای درس زبان انگلیسی یاری دهم؟
نویسندگان : حسن حاجی علی بیکی
صفحات : 14-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شبیخون واژه های بیگانه و تمهیدات و مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نویسندگان : شاپوررضا برنجیان
صفحات : 24-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تمرینات انسداد عروقی (کاتسو) در عملکرد ورزشکاران (مطالعه موردی: ورزش کاراته)
نویسندگان : محمدسلطانی، علی عباسی، مهدی تقوا
صفحات : 31-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چگونگی بررسی نحوه ی رفع مشکل کند نویسی دانش آموز
نویسندگان : خدانظر رحمت زهی، نسترن شیرازی، سیده زهرا حسینی کیا
صفحات : 41-54
دانلود اصل مقاله