سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلدسوم، شماره2

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین کاربرد فناوریهای نوین آموزشی در خلاقیت و کار آفرینی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان از دیدگاه معلمین ابتدایی
نویسندگان : فرحناز کرد زابلی، حسن شهرکی پور
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رموز پنج ضلعی در هنر گره‌چینی ایرانی-اسلامی
نویسندگان : فاطمه شه‌کلاهی
صفحات : 14-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تضمینات اصل بی طرفی در حقوق ایران و محاکم بین‌المللی
نویسندگان : حسین جنتی صدر
صفحات : 21-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر بازی های بومی-محلی بر رشد مهارت های حرکتی ظریف کودکان کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر
نویسندگان : حسن باغنده، فواد نیک نسب
صفحات : 35-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شاخصه های "مکتب" در مکتب امام صادق(ع)
نویسندگان : مریم هزارخوانی، سمانه هزارخوانی
صفحات : 44-54
دانلود اصل مقاله