سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395، جلداول، شماره4

عنوان مقاله : نهادینه سازی فرهنگ پاسخگویی
نویسندگان : علی اکبر براتی، پرویز سعیدی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش فرهنگ عاشورایی در تمدن نوین اسلامی
نویسندگان : سیده مرضیه یثربی، مبینا قاسمی، افسانه کاظمی
صفحات : 9-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل عوامل موثر بر مطالبات معوق شعب بانک صادرات استان قم وراهکارهای کاهش آن
نویسندگان : رسول ثانوی فرد، محمدرضا فروزنده
صفحات : 24-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : صادرات و رقابت پذیری صادراتی صنایع ایران
نویسندگان : منصور عسگری
صفحات : 36-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
نویسندگان : شهربانو یزدانی، بهرنگ اسماعیلی شاد، امیر رحیم پور
صفحات : 53-57
دانلود اصل مقاله