سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395، جلدسوم، شماره4

عنوان مقاله : جرم شناسی اسلامی با رویکردی بر جرائم ناشی از نفرت مذهبی
نویسندگان : سیدمحمدرضا موسوی فرد، محمد احمدی کمرپشتی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتقای امنیت شهری از طریق مدیریت شهری
نویسندگان : سید محمد حسین سیدی فرد، فریبرز احمدی دهکاء
صفحات : 8-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش واسطه ای سرمایه های فکری در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نویسندگان : سید ابراهیم مناقب، مژگان امیریان زاده
صفحات : 21-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رویکرد فازی در ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری
نویسندگان : الهام روستایی دره میانه، قدرت اله طالب نیا، علیرضا ابوالحسنی طرقی
صفحات : 31-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بزه دیدگی زنان در جرائم منافی عفت
نویسندگان : رو ح‌اله محمدی، سعید طیبی، فانوس کاویانی
صفحات : 45-54
دانلود اصل مقاله