سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1395، جلددوم، شماره5

عنوان مقاله : تبیین وضعیت رشد اقتصادی در منطقه‌ی جنوب صحرای آفریقا
نویسندگان : کیومرث یزدان پناه، حجت مهکویی، محمد مهدی نامداری
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جرم همسرآزاری در حقوق کیفری ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر
نویسندگان : حسام عباسی، بیتا بهرامی
صفحات : 20-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر یادگیری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان الیگودرز
نویسندگان : حمید رفیعی افوسی، مهران انیکازی، مرتضی توکلی
صفحات : 26-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل شکل گیری جرم در شهرک های اقماری اطراف کلانشهرهای ایران
نویسندگان : علی پورجواهری، محمد هاشمی، مهدی ریاضی
صفحات : 34-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقد و تحلیل آداب عرفی زیارت از منظر قرآن و روایات
نویسندگان : مریم هزارخوانی
صفحات : 45-55
دانلود اصل مقاله