سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1395، جلدسوم، شماره5

عنوان مقاله : فرآیند قدرت و اثر گذاری آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان : زهره رضازاده، فریبرز احمدی دهکاء
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کنکاشی در کاربرد انواع ردیف در کتاب فارسی نهم متوسطه
نویسندگان : رسول بهنام، محمدعی ضیایی
صفحات : 10-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حقوق و وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر مذاکرات مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی
نویسندگان : پری حیدری، بهرام فرهمند صابر
صفحات : 17-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثرات سیاست‌های پولی و مالی بر رشد اقتصادی در قالب معادله سنت لوئیس اصلاح شده
نویسندگان : منصور زراءنژاد، توفیق بیگی، معروف بیگی
صفحات : 24-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اصول اخلاقی حاکم بر بازاریابی اسلامی از منظر قرآن و روایات
نویسندگان : زینب علمدار، رضا اکبریان
صفحات : 41-53
دانلود اصل مقاله