سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلددوم، شماره8

عنوان مقاله : تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران
نویسندگان : هاجر باطنی، پرویز سعیدی، علی اکبر حاجیان
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین رضایت شغلی و مهارت ارتباطی معلمان با کیفیت زندگی کاری آنان
نویسندگان : بهرام قیطرانی، محمدرضا اسدی، زینت سعیدایی، اسلام مرادی، رئوفه قیومی
صفحات : 11-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ورشکستگی در حقوق ایران
نویسندگان : فاطمه صدری فرد، محسن معتمدی، علی شیعه علی
صفحات : 18-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی خلاقیت معلمین ابتدایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان)
نویسندگان : شایسته احمدی، فاطمه غیرتیان
صفحات : 39-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقد و بررسی نظریه ی دال ثابت کریپکی در اثبات دوالیسم
نویسندگان : نعیمه عطامنش
صفحات : 46-54
دانلود اصل مقاله