سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلدسوم، شماره8

عنوان مقاله : بررسی تحلیلی-توصیفی کتاب الطب النبوی شمس الدین ذهبی (م.748ق.)
نویسندگان : یوسف خیری، اکبر ساجدی، جواد نعمتی، سید محسن عرفانی راد
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شخصیت حقوقی، اقامتگاه، تابعیت و مسئولیت های شرکت های چند ملیتی
نویسندگان : سعید جوهر
صفحات : 16-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی زنان متاهل 35-25 منطقه 1 تهران)
نویسندگان : شهرام فاضلی، عبدالرضا ادهمی
صفحات : 21-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و تبیین پیامدهای توسعه گردشگری در جوامع روستایی (مطالعه موردی دهستان روشن آباد)
نویسندگان : محمدجواد صفائی، فاطمه بکها
صفحات : 30-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سنجش رضایت شغلی با استفاده از سیستم های خبره فازی نوع یک و نوع دو
نویسندگان : مینا نصراله‌ی، ارسلان ایرجی راد
صفحات : 43-56
دانلود اصل مقاله