سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1396، جلددوم، شماره10

عنوان مقاله : کنش گفتاری در اشعار نیما یوشیج
نویسندگان : فرشاد میرزایی مطلق، شمس اله شمس
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر فرصت طلبی مدیریتی بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : محمد شفیق
صفحات : 7-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش بازاریابی بصری در رفتار خرید آنی
نویسندگان : نادره السادات نجفی زاده، زهرا مرادیان، مهدی نبوی زاده
صفحات : 31-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بیمه عمر، ضرورت ها، بایدها و نبایدها
نویسندگان : سید ابوالفضل برهانی‌سبزوار، زهرا دلبری
صفحات : 37-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد و مقایسه آن با مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی
نویسندگان : ریتا لیاقت، زینب خانمحمدی
صفحات : 45-55
دانلود اصل مقاله