سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1396، جلدسوم، شماره10

عنوان مقاله : بررسی پیشینه کلامی و فلسفی معناشناسی صفت: نظریه صفات در روانشناسی شخصیت
نویسندگان : حسین رادمرد
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش عوامل تولید در رشد اقتصاد از منظر قرآن
نویسندگان : سیدضیاءالدین علیانسب، مدینه دهقان، علی دهقان
صفحات : 9-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و تبیین ضرورت توجه به گردشگری مزرعه در جوامع روستایی
نویسندگان : محمدجواد صفایی، فاطمه بکها
صفحات : 19-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه
نویسندگان : پریوش ملکی
صفحات : 30-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی خیار تدلیس و قوانین مرتبط در حقوق ایران و تطبیق آن با فقه معاصر
نویسندگان : زینب موسوی سادات، سید حسن عابدیان
صفحات : 39-52
دانلود اصل مقاله