سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399، جلد اول ، شماره 22

عنوان مقاله : حکم و آثار توقیف اموال در فقه مذاهب اسلامی و کنوانسیون ۲۰۰۴ مجع عمومی سازمان ملل متحد
نویسندگان : نثار احمد مبارز
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله