سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

ساختار سازمانی مجله


ریاست افتخاری مجله: جناب آقای دکتر محمد سعید شوشتری (مدیریت انجمن درعلوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای)

مدیریت اجرایی مجلات تحت نظارت انجمن پژوهش درعلوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای: جناب آقای سعید علی پور

مدیریت فناوری اطلاعات و وبسایت مجلات تحت نظارت انجمن درعلوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای: جناب آقای مجید رضاخا

مدیریت دبیرخانه مجلات تحت نظارت انجمن علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای : جناب آقای مهندس رضا محمدی

فعالیتهای ویراستاری و خدماتی دبیرخانه های مجلات تحت نظارت انجمن توسط کارشناسان انجمن بین المللی انجمن انجام میگردد.

هیات تحریریه

 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. همت الله بسطامی
 18. امیر خواجه زاده
 19. نیما ارزانی
 20. حسین علی امینی خواه
 21. الهام مهابادیان پانوری
 22. سید محمدرضا موسوی فرد
 23. هاشم اندیش

 

لیست اعضای هیات تحریریه و کمیته داوران  به صورت زیر بوده و در سایت انجمن پژوهش درعلوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای  (www.jase.ir)  سایت  درج شده است. اساتید گرامی و پژوهشگران عزیز که دارای مدرک دکتری بوده و یا دانشجوی مقطع دکتری می باشند میتوانند به منظور عضویت در هیات تحریریه و کمیته علمی مجلات علمی تخصصی تحت نظارت انجمن علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای  به سایت  www.jase.ir  مراجعه نمایند.

---------

لیست اعضای کمیته داوران :

دکتر صغری سلمانی، دکتر مسعود داوری نژاد، دکتر اسماعیل شفیعی، دکتر احمد نظامی، دکتر حسین عندلیب، دکتر رحمت خوارزمی، دکتر حشمت روشندل، دکتر ناهیده حیدرزاده، دکتر سکینه سجودی، دکتر مرتضی ولی پور، دکتر زینب سنچولی، دکتر محمد ایدی، دکتر محمد رضا ایروانی، دکتر رحمت الله خوارزمی، دکتر حسین عزیزی نژاد، دکتر احسان پهلوانی فرد، سید رضا نبوی، شاهین قربانی زاده شیرازی، علی امیری، مهدی قاسمی بنابری، اکرم فرخ، رویا حسین زرندی،همت الله بسطامی، امیر خواجه زاده، نیما ارزانی، حسین علی امینی خواه، الهام پورمهابادیان، سید محمدرضا موسوی فرد، هاشم اندیشه