سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1400، جلد دوم، شماره 25

عنوان مقاله : واکاوی تفسیرآیه «اصلحوا ذاتبینکم» درقرآن و راهکارهای تحقق آن در جامعه
نویسندگان : منتظر آذری فر، صمد اسمی قیه باشی، نشمینه عزیزی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله