سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1401، جلد اول، شماره29

عنوان مقاله : مطالعه عدالتِ فرهنگی با رویکرد کیفی در چهارمحال و بختیاری
نویسندگان : مینا شیروانی ناغانی، مجتبی نوروزی، ایمان شجاعی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله